CekŞirketimizin konusunda uzman olan ekipleri; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, firmaların defter, belge ve kayıtlarını titizlikle incelemekte, vergisel risk oluşturabilecek hataları tespit ederek düzeltilmelerini sağlamaktadır.
Amacımız firmanın sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayarak, risklere karşı korunmasını temin etmektir.

Şirketimizin vermiş olduğu başlıca hizmetler ana başlıklar altında aşağıda yer almaktadır.

Tam Tasdik Hizmetleri
·  Yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde Kanuni defter ve belgeler ile mali tabloların denetimi ve tespit edilen hataların düzeltilmesi.
·  Yıl içinde yapılan denetimlerin sonuçları hakkında yönetime rapor sunulması
·  Yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde düzenlenen beyannamelerin uygunluk kontrolünün yapılması ve tasdik edilmesi.
·  Firmanın Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

Diğer Tasdik Hizmetleri

·  TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki.
·  Özel Tüketim Vergisi Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu hazırlanması.
·  Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının tespiti.
·  Sermayenin ödendiğinin tespiti.
·  3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan diğer işlemler.

Müşavirlik Hizmetleri

·  Mali Müşavirlik hizmeti verilmesi.
·  Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması.
·  İlgili mevzuat kapsamında yapılan değişikliklerin ve özellik arz eden konulara ait yorumlarımızın sirkülerler aracılığıyla duyurulması.
·  Yabancı Sermaye, Teşvik, Serbest Bölge vb. konularda danışmanlık.

KDV İadesi Hizmetleri

·  KDV iadesi ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmesi.
·  Katma Değer Vergisi Kanunu 11. maddede yer alan mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede yer alan deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri, Ulusal Güvenlik amaçlı teslimler  14. maddede yer alan uluslararası taşımacılık faaliyetleri, 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan  iadeler ile diğer iadelere yönelik YMM tasdik raporu düzenlenmesi.

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Web Tasarım Alan YMM Ltd. Şti.| © 2013

ahmet@alanymm.com

Adres: Küçükyalı Mah. Gökhan Sk. Yonca Park Apt. No:24 D:20 Küçükyalı - Maltepe – İstanbul Telefon : 0216 463 61 23 – 463 61 33 Faks: 0216 464 35 75