2013 Yılı

Sirkuler 2013-21 31.12.2013 - 433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile; E-Fatura zorunluluğu süresinde, irsaliye hakkında ve E-Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Sirkuler 2013-20  26.12.2013 - “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2)” 24.12.2013/ 28861 Nolu Resmi Gazetede Yayımlandı.

Sirkuler 2013-19 12.12.2013 - Mevzuattaki Değişiklikler ve 2014 Yılı İle İlgili Önemli Hatırlatmalar.

Sirkuler 2013-18 03.12.2013 – 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Bazı Mallarda Uygulanan KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Sirkuler 2013-17 03.12.2013 - Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin V.U.K 67 Seri Nolu Sirküleri Yayınlandı.

Sirkuler 2013-16 10.10.2013 - Nakden Veya Mahsuben Vergi İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapan 429 Nolu V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirkuler 2013-15 07.10.2013 – İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında duyurusu.

Sirkuler 2013-14 13.08.2013 – Elektronik Fatura Uygulamasına “Elektronik Başvuru” Sistemi Açılmıştır.

Sirkuler 2013-13 25.07.2013 – Elektronik Fatura (E-Fatura) hakkında bilgilendirme.

Sirkuler 2013-12 09.07.2013 – Asgari ücretin ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

Sirkuler 2013-11 18.06.2013 – Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında genel tebliğ yayımlandı.

Sirkuler 2013-10 17.06.2013 – Gelir Vergisi Kanununun 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayımlandı

Sirkuler 2013-9 12.06.2013 – Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Sirkuler 2013-8 06.06.2013 – Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Sirkuler 2013-7 31.05.2013 – Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Sirkuler 2013-6 29.05.2013 – Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir

Sirkuler 2013-5 23.05.2013 – Yeni Varlık Barışı

Sirkuler 2013-4 21.05.2013 – Risk Değerlendirmesi ve İş Güvenliği Eğitimi

Sirkuler 2013-3 13.05.2013 – Mükellef Bilgileri Bildirim Formunun Doldurulması

Sirkuler 2013-2 13.05.2013 – E-Vergi Levhasının Alınması

Sirkuler 2013-1 02.05.2013 – Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Web Tasarım Alan YMM Ltd. Şti.| © 2013

ahmet@alanymm.com

Adres: Küçükyalı Mah. Gökhan Sk. Yonca Park Apt. No:24 D:20 Küçükyalı - Maltepe – İstanbul Telefon : 0216 463 61 23 – 463 61 33 Faks: 0216 464 35 75