SİRKÜLER

Sirkuler 2016-02 08.02.2016 -  Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Sirkuler 2016-01 11.01.2016 - 2016 Yılına İlişkin Pratik Bilgiler

 

 

 

Sirkuler 2015-09 29.12.2015 – E-Tebligat Edinme Süresi Uzatıldı

Sirkuler 2015-08 28.10.2015 – E-Defter’de PSF Kayıtları.

Sirkuler 2015-07 06.05.2015 – E-Vergi Levhasının Alınması.

Sirkuler 2015-06 04.05.2015 - Mayıs Döneminden İtibaren Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Sirkuler 2015-05 19.02.2015 – Yıllık Faaliyet Raporlarının Şubat Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir.

Sirkuler 2015-04 09.02.2015 – Mükellef Bilgileri Bildirimi Kaldırıldı

Sirkuler 2015-03 28.01.2015 – Karar Defteri Kapanış Onayı Hakkında Hatırlatma

Sirkuler 2015-02 07.01.2015 - 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları ve Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt / Üst Sınırı.

Sirkuler 2015-01 07.01.2015 - 2015 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Oranlar.

 

Sirkuler 2014-11  10.12.2014 -  Defterlerin Onay Zamanları ile E-Deftere İlişkin Açıklamalar

Sirkuler 2014-10  16.10.2014 – E-Fatura, E-Defter ve Kayıt Saklama Konusunda Kısa Açıklamalar

Sirkuler 2014-09 23.09.2014 – 6552 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

Sirkuler 2014-08 23.09.2014 – 6552 Sayılı Kanunla SGK Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

Sirkuler 2014-07 26.06.2014 – Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

Sirkuler 2014-06 24.04.2014 – Önemli Hatırlatmalar.

Sirkuler 2014-05 24.04.2014 - İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yürürlüğe Girdi.

Sirkuler 2014-04 29.01.2014 -  Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiki Konusunda Hatırlatma

Sirkuler 2014-03 23.01.2014 -  Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Sirkuler 2014-02  03.01.2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Oranlar.

Sirkuler 2014-01  02.01.2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları ve Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt / Üst Sınırı.

 

Sirkuler 2013-21 31.12.2013 - 433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile; E-Fatura zorunluluğu süresinde, irsaliye hakkında ve E-Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Sirkuler 2013-20  26.12.2013 - “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2)” 24.12.2013/ 28861 Nolu Resmi Gazetede Yayımlandı.

Sirkuler 2013-19 12.12.2013 - Mevzuattaki Değişiklikler ve 2014 Yılı İle İlgili Önemli Hatırlatmalar.

Sirkuler 2013-18 03.12.2013 – 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Bazı Mallarda Uygulanan KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Sirkuler 2013-17 03.12.2013 - Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin V.U.K 67 Seri Nolu Sirküleri Yayınlandı.

Sirkuler 2013-16 10.10.2013 - Nakden Veya Mahsuben Vergi İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapan 429 Nolu V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirkuler 2013-15 07.10.2013 – İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında duyurusu.

Sirkuler 2013-14 13.08.2013 – Elektronik Fatura Uygulamasına “Elektronik Başvuru” Sistemi Açılmıştır.

Sirkuler 2013-13 25.07.2013 – Elektronik Fatura (E-Fatura) hakkında bilgilendirme.

Sirkuler 2013-12 09.07.2013 – Asgari ücretin ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

Sirkuler 2013-11 18.06.2013 – Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında genel tebliğ yayımlandı.

Sirkuler 2013-10 17.06.2013 – Gelir Vergisi Kanununun 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayımlandı

Sirkuler 2013-9 12.06.2013 – Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Sirkuler 2013-8 06.06.2013 – Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Sirkuler 2013-7 31.05.2013 – Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Sirkuler 2013-6 29.05.2013 – Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir

Sirkuler 2013-5 23.05.2013 – Yeni Varlık Barışı

Sirkuler 2013-4 21.05.2013 – Risk Değerlendirmesi ve İş Güvenliği Eğitimi

Sirkuler 2013-3 13.05.2013 – Mükellef Bilgileri Bildirim Formunun Doldurulması

Sirkuler 2013-2 13.05.2013 – E-Vergi Levhasının Alınması

Sirkuler 2013-1 02.05.2013 – Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi

Sirkuler 2012-4   Vergi Levhası Hatırlatması

Sirkuler 2012-5  İşverenlerin E-Posta Adreslerini Kuruma Bildirmeleri Haakında Duyuru ve Borçlar Kanunu ile Çalışanın Vefatı Durumunda İşverene Getirilen Yükümlülük

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Web Tasarım Alan YMM Ltd. Şti.| © 2013

ahmet@alanymm.com

Adres: Küçükyalı Mah. Gökhan Sk. Yonca Park Apt. No:24 D:20 Küçükyalı - Maltepe – İstanbul Telefon : 0216 463 61 23 – 463 61 33 Faks: 0216 464 35 75